<div align="center"> <h1>Krzysztof Wychowałek</h1> <h3>Krzysztof Wychowałek - sylwetka, zdjęcie i namiary</h3> <p>wychowałek, wychowalek</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://krzysztof.wychowalek.pl" rel="nofollow">http://krzysztof.wychowalek.pl</a></p> </div>